Stanovy klubu

 

 

Vnitřní řád ZKO Rosice

-      Psovod má právo využívat všech dostupných výcvikových pomůcek a nástrojů, které jsou vlastnictvím klubu.

-      Psovod má právo využívat kynologické cvičiště pouze ve výcvikový den a to je neděle.

-      Psovod má právo účastnit se kynologických soutěží.

-      Venčení psů v areálu cvičiště je zakázáno. Za případný úklid zodpovídá psovod

-      Požívání alkoholu před a v průběhu výcviku je zakázáno.

-      Na příkaz výcvikáře musí mít pes náhubek.

-      Volný pohyb psa je možný jen se svolením výcvikáře.

-      Výcvikář může vykázat psovoda z prostoru cvičiště při nevhodném chování.

-      Psovod je plně zodpovědný za svého psa.

-      Psovod má povinnost mít psa naočkovaného, odčerveného, odblešeného. Očkovací průkaz bude vždy k nahlédnutí v době placení poplatků a            dále na požádání výcvikáře

-      Pes projevující známky onemocnění je vyloučen z výcviku.

-      Háravé feny je nutné hlásit před vstupem do areálu cvičiště výcvikáři.

-      Při teplotách nižších než -10 stupňů se necvičí.

 

Člen je povinen odpracovat 10 brigádnických hodin v každém pololetí. Zároveň je povinen zaplatit zálohu na brigády ve výši 500 Kč za pololetí. Pokud nebude mít počet povinných brigádnických hodin splněn, kompenzuje se částkou 50 Kč za hodinu ze zaplacené zálohy.

Nevyčerpaná finanční částka ze zálohy se členovi převádí do dalšího pololetí.

 

 

     
 
Jiná ustanovení jsou totožná se stanovami MSKS.(jsou k nahlédnutí u předsedy klubu)