Členství v klubu

 

Členem klubu se může stát ten kdo

- navštěvuje naše cvičiště nejméně 6 měsíců

- o vstupu do našeho klubu rozhoduje členská schůze 2x do roka na základě vyplněné přihlášky

 

Členský příspěvek je splatný nejpozději do 31.ledna daného roku. Pokud nebude zaplacen do tohoto data platí se znovu jednorázový vstupní poplatek 500,-Kč

 

 

Členský příspěvek                                                           800,-Kč/rok

Jednorázový poplatek, splatný při vstupu do klubu             500,- Kč 

pololetní kauce na brigády                                               500.-Kč (platí pro všechny, je nutné

odpracovat 10hodin za jedno pololetí)

  

 

 

 

V případě dvojice z jedné domácnosti platí jeden celou částku a druhý 1/2 (platí pro členské příspěvky)